Wyniki oceny operacji w ramach naboru nr 4/2017

Wyniki oceny operacji w ramach naboru nr 4/2017

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru nr 4/2017 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie pod nazwą „Odnowione dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej ocalone od zapomnienia”przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania

Lista operacji wybranych do finansowania – do pobrania

Protokół z posiedzenia Rady dn. 30 maja 2017 r.– do pobrania

Rejestr interesów członków Rady dn. 30 maja 2017 r. – do pobrania

Wybrane do finansowania wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zostaną przekazane do Zarządu Województwa Mazowieckiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.

Zostaw Komentarz