Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru grantobiorców

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru grantobiorców

wpis w: Aktualności | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany kryteriów wyboru grantobiorców. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w kryteriach wyboru grantobiorców (pliki z dokumentami poniżej). W związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR oraz uwagami przekazywanymi przez Wnioskodawców i potencjalnych Wnioskodawców, zespół roboczy składający się z przedstawicieli Zarządu i pracowników Biura LGD opracował projekt zmian kryteriów wyboru. Kryteria służą Radzie LGD do oceny składanych projektów i ulokowaniu na liście do finansowania.

Kryteria wyboru grantobiorców – propozycja zmian (pobierz)

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji – (pobierz)

 

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie od 30.05.2017 roku do 06.06.2017 roku do godz. 15:00 za pomocą formularza online dostępnego tutaj.

 

 

Zostaw Komentarz