Stoiska promocyjne LGD i LSR

Stoiska promocyjne LGD i LSR

 

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zaprezentowało stoiska informacyjno-promocyjne na imprezach plenerowych zorganizowanych przez gminy członkowskie.

Dnia 20 sierpnia 2017 r.  podczas Dożynek Parafialnych w amfiteatrze przy stawie w Lelicach.

Dnia 27 sierpnia 2017 r. podczas uroczystości dożynkowych w czasie trwania Dni Mochowa.

Dnia 3 września 2017 r. podczas VII Powiatowo-Gminnych Dożynek w Zawidzu Kościelnym.

Udział pracowników biura LGD „Sierpeckie Partnerstwo” był okazją do zapoznania mieszkańców z działalnością Stowarzyszenia i założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Na stoisku można było uzyskać materiały i gadżety informacyjno-promocyjne. Nasz animator zapraszał do rozwiązywania krzyżówki, która dostarczyła informacji nt. poziomu wiedzy w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju wśród mieszkańców obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia. Dla najmłodszych przygotowano balony i coś słodkiego. Stoisko Stowarzyszenia cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

1 -20.08.2017 Lelice 2 -20.08.2017 Lelice 3 -20.08.2017 Lelice 4 -20.08.2017 Lelice 5 -20.08.2017 Lelice 6-27.08.2017 Mochowo 7-27.08.2017 Mochowo 8-03.09.2017 Zawidz 9-03.09.2017 Zawidz 10-03.09.2017 Zawidz

Stoiska promocyjne LGD i LSR zorganizowane  w ramach Planu Komunikacji współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz