Wyniki konkursu fotograficznego pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

Wyniki konkursu fotograficznego pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo” został rozstrzygnięty.

Głównym celem konkursu było m.in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich oraz aktywizacja mieszkańców obszaru, w tym  rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022.

Konkurs przeprowadzony był w dniach od 02 października 2017 roku do 30 listopada 2017 roku. Do Konkursu zgłosiło się 104 uczestników, a każdy uczestnik, który zgłosił się do Konkursu, dostarczył do biura LGD jedno zdjęcie. W sumie do biura LGD wpłynęły 104 fotografie, w tym 55 prac – kategoria dziecięcia, 32 prace – kategoria młodzieżowa, 17 prac – kategoria dorośli.

Wybór zwycięskich prac należał do Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia LGD “Sierpeckie Partnerstwo”.  Dnia 21 grudnia roku Komisja oceniła prace biorąc pod uwagę następujące elementy: zgodność z przedmiotem konkursu oraz Regulaminem, oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę wykonania. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wybrać zwycięskie prace, ponieważ wszystkie fotografie zasługiwały na uwagę oraz zachwycały pomysłowością.

Wyłoniono następujących laureatów

W kategorii wiekowej: dziecięca (do 13 lat)

I miejsce –  MATEUSZ DĘBSKI  z miejscowości Szczutowo za zdjęcie “ZIMOWY WSCHÓD SŁOŃCA, JEZIORO SZCZUTOWSKIE”

II miejsce –  NADIA KOPYCIŃSKA z miejscowości Studzieniec za zdjęcie ” BRĄZOWA CHATA”

III miejsce –  ALEKSANDER LASKOWSKI z miasta Sierpc za zdjęcie ” POWRÓT DO DOMU”


W kategorii wiekowej: młodzieżowa (14 – 17 lat)

I miejsce – KLAUDIA PĘCHERZEWSKA z miejscowości Rościszewo za zdjęcie “PIĘKNO – KAŻDY INACZEJ SOBIE JE WYOBRAŻA”

II miejsce –  LIWIA SULIŃSKA z miasta Sierpc za zdjęcie “LISTOPAD NA BENEDYKTYŃSKIEJ”

III miejsce –  KINGA KWAŚNIEWSKA z miejscowości Grodkowo-Włóki za zdjęcie “NIEODKRYTE KORZENIE LGD”


W kategorii
wiekowej: dorośli (18 lat oraz powyżej) 

I miejsce – MAREK GUMIŃSKI z miasta Sierpc za zdjęcie “SPACER ULICĄ WSPOMNIEŃ”

II miejsce – MONIKA BURAS z miejscowości Gozdowo  za zdjęcie “NATURA PIĘKNA SAMA W SOBIE – PARK ZABYTKOWY W GOZDOWIE”

III miejsce –  ANNA WOJNOWSKA z miejscowości Rościszewo za zdjęcie “ZABYTKOWY DWÓR W ROŚCISZEWIE”

 

O uroczystym wręczeniu nagród oraz dyplomów laureatów konkursu poinformujemy bezpośrednio.

Dla pozostałych uczestników konkursu zostały przewidziane pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne LGD, które można odebrać w biurze LGD.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY CHĘCI, ZAPAŁU I TALENTU ORAZ DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 

 

Konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach realizacji Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz