Podsumowanie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Podsumowanie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

wpis w: Aktualności | 0

 

Za nami już prawie dwa lata wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w ramach PROW na lata 2014-2020. W latach 2016-2017 ogłosiliśmy 4 konkursy na nabór wniosków, na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Złożonych zostało 40 wniosków, z czego do realizacji zostało wybranych 30 projektów mieszczących się w limicie środków.

 

Pierwsze umowy na realizację tych przedsięwzięć zostały podpisane z Beneficjentami już w kwietniu.
12 podmiotów z sektora finansów publicznych otrzymało wsparcie finansowe na utworzenie lub rozwój infrastruktury, która będzie służyła społeczności lokalnej oraz aktywizacji i integracji mieszkańców. Wśród projektów znalazły się między innymi budowa nowych miejsc rekreacji i przebudowa istniejących świetlic wiejskich, stworzenie przestrzeni rekreacyjno-turystycznej i miejsc integracji mieszkańców poprzez m.in. budowę placów zabaw. Łączna kwota środków jakie, za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, zostały przekazane na ten cel to 1 212 989,24 zł.

 

Do dnia dzisiejszego 6 osób podpisało umowę na realizację operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej, tym samym otrzymało dotację w wysokości 60 tys. zł. W ramach środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” powstały między innymi usługi barmańskie, usługi krawieckie i tapicerskie, usługi rehabilitacyjne, serwis opon i klimatyzacji samochodowych, wypożyczalnia quadów, kancelaria radcowska.

 

Natomiast na rozwój już istniejącej działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy do dnia dzisiejszego 3 firmy podpisały umowę o przyznaniu pomocy. Przyczyniliśmy się do rozwoju firm działających między innymi w branży samochodowej, noclegowej i gastronomicznej.

 

Pozostałe wnioski złożone w ramach ogłoszonych naborów oczekują na weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” wspiera przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i współpracuje z samorządami na obszarze 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc. W ramach realizacji LSR pozostało jeszcze około 4 mln zł, na przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości, aktywizacją i integracją mieszkańców, podnoszeniem kapitału społecznego, odnowieniem dziedzictwa lokalnego oraz rozwojem infrastruktury. Już wkrótce kolejne nabory wniosków. Zapraszamy na naszą stronę www.lgdsp.pl

Wszystkim naszym Beneficjentom gratulujemy i życzymy szybkich realizacji, prawidłowego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 w Sierpcu (budynek Starostwa Powiatowego)

tel.660 734 803, e-mail: sierpeckie_partnerstwo@wp.pl

 

Zostaw Komentarz