Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w kryteriach wyboru operacji (pliki z dokumentami poniżej) spowodowanymi zmianami w przepisach tj. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772,1588).

Kryteria wyboru operacji – propozycja zmian (pobierz)

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie od 19.01.2018 roku do 26.01.2018 roku do godz. 10:00 za pomocą formularza online dostępnego tutaj.

Zostaw Komentarz