Relacja ze szkolenia dn. 28.02.2018 r. – projekt grantowy

Relacja ze szkolenia dn. 28.02.2018 r. – projekt grantowy

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 28 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu zgodnie z naborem wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G przedsięwzięcie pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie dotyczyło zasad ubiegania się o wsparcie (grant) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas szkolenia szczegółowo omówiono wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, lokalne kryteria wyboru grantobiorców, najważniejsze zapisy w umowie na realizację projektu i obowiązki beneficjentów, a także wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji zadania. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali etapy oceny wniosku o powierzenie grantu przez Lokalną Grupę Działania i Samorząd Województwa, a także dowiedzieli się o możliwości dokonywania uzupełnień oraz wniesienia odwołania.

 

20180228 101949 HDR 20180228 111947 HDR

 

 

Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji Planu Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Szkolenie współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz