XVIII Walne Zebranie Członków

XVIII Walne Zebranie Członków

W dniu 20 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym Hotel Skansen, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było m.in. dokonanie podsumowania 2017 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2017 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2017 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat). Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2017. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2018.

Po zakończeniu części oficjalnej Prezes Zarządu zaprosił wszystkich zebranych do wysłuchania występu artystycznego w wykonaniu Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu pod kierownictwem Pana Jarosława Gizińskiego. Lokalni młodzi artyści uświetnili śpiewem oraz grą na instrumentach kolejne ważne wydarzenie Stowarzyszenia, a także wprowadzili w wiosenny nastrój oraz zbliżający się świąteczny klimat.

 

Zostaw Komentarz