Zrealizowany projekt (2) – Gmina Mochowo

Zrealizowany projekt (2) – Gmina Mochowo

Beneficjent: Gmina Mochowo

Tytuł operacji: Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm. Mochowo

Czas realizacji: od 8 maja 2017 roku do 10 maja 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 43 002,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 105 184,47 zł

Opis operacji: Celem operacji było stworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie ciągu pieszego w m. Ligowo, gm. Mochowo. Na terenie przyszkolnym, na którym zrealizowano operację wybudowany został ciąg pieszy – utwardzenie z kostki betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej (kostka bezfazowa) w kolorze szarym i powierzchni 748 m 2. Zrealizowana operacja jest ogólnodostępna i służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

UGM 0172 miejsce-rekreacji-ligowo-2 miejsce-rekreacji-ligowo-1

Zostaw Komentarz