Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny

W dniu 12 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Brąchnówka, Chełmży i Torunia. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w zakresie RLKS w województwie kujawsko – pomorskim. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele lokalnej społeczności, tj. przedstawiciele Zarządu LGD, członkowie Rady, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy biura LGD i mieszkańcy z terenu objętego LSR.

W Brąchnówku grupa spotkała się z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, gdzie mieści się ich siedziba biura. Podczas wizyty uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się z genezą powstania LGD oraz realizowanymi projektami. Kolejnym elementem wycieczki było spotkanie z beneficjentami LGD Ziemia Gotyku, gdzie uczestnicy wyjazdu poznali technikę i metodę sztuki ozdabiania świec na warsztatach decoupage. Zwiedzili, również Hotel IMPERIUM, którego rozbudowa została dofinansowana ze środków PROW 2014 – 2020 oraz Konkatedrę pod wezwaniem św. Trójcy w Chełmży. Ostatnim akcentem wyjazdu był przejazd do Torunia i zwiedzanie miasta.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku oraz wszystkim uczestnikom wyjazdu za udział i poświęcony czas.  Mamy nadzieję, że spełnił on Państwa oczekiwania, a w przyszłości zainspiruje do podejmowania podobnych działań na naszym obszarze.

 

20180612 085722 20180612 090532 20180612 101431 20180612 103233 20180612 104800 20180612 113728 20180612 103037 20180612 114705 20180612 130928 20180612 134803 20180612 152421

 

Wyjazd studyjny zorganizowany w ramach realizacji Planu Komunikacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Wyjazd współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz