Zrealizowany projekt – AUTO-DIESEL Jan Białaszewski

Zrealizowany projekt – AUTO-DIESEL Jan Białaszewski

 Beneficjent: Auto-Diesel Jan Białaszewski

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego urządzenia oraz wzrost zatrudnienia

Czas realizacji: od 25 października 2017 roku do 6 czerwca 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 190 082,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 345 004,93 zł

Opis operacji: Celem operacji był rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do badania wtryskiwaczy oraz wzrost zatrudnienia w przeliczeniu o 2,1 etatu. Zakup urządzenia umożliwił poszerzenie wachlarza świadczonych usług o nowe metody naprawy wtryskiwaczy do pojazdów diesel.

6 5 (2) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1 (3)

Zostaw Komentarz