Umowa na projekt grantowy podpisana!

Umowa na projekt grantowy podpisana!

wpis w: Aktualności | 0

Informujemy, że 30 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” podpisało z Województwem Mazowieckim umowę na realizację projektu grantowego pn. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej”.
Celem projektu jest wypromowanie zasobów lokalnych poprzez doposażenie orkiestr dętych i grup artystycznych działających na obszarze LSR dzięki realizacji 10 grantów (zadań) w terminie do marca 2019 roku.
Całkowita wartość przyznanych grantów to 184 946,00 zł.
W ramach wyżej wymienionego projektu grantowego planuje się realizację następujących zadań:
1) Doposażenie Grupy Mażoretkowej „ALIZMA”, działającej przy Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
2) Doposażenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
3) Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry OSP Zawidz.
4) Doposażenie Orkiestry Dętej przy OSP w Mochowie poprzez zakup instrumentów muzycznych.
5) Doposażenie Orkiestry Dętej przy OSP w Bożewie poprzez zakup instrumentów muzycznych.
6) Zakup mundurów galowych dla członków orkiestry dętej OSP Łukomie.
7) Doposażenie Orkiestry Dętej ze Szczutowa w celu kultywowania potrzeb i tradycji lokalnych.
8) Doposażenie Grupy Mażoretkowej „ALIZMA” juniorki, działającej przy Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
9) Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie.
10) Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Goleszyn.

Teraz Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zaprosi do podpisania umów 10 Grantobiorców, którzy zostali wyłonieni w konkursie, na realizację zaproponowanych przez nich wyżej wymienionych zadań.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Zostaw Komentarz