Zrealizowany projekt – Hubert Poczwardowski

Zrealizowany projekt – Hubert Poczwardowski

Beneficjent: Hubert Poczwardowski

Tytuł operacji: Serwis Opon i klimatyzacji samochodowych

Czas realizacji: od 1 września 2017 roku do 20 lipca 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 60 000,00 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu serwisu opon oraz układów klimatyzacji w samochodach osobowych a także utworzenie nowego miejsca pracy na terenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

20180510 183042 20180510 183034 20180507 201753 20180507 201653 20180507 175544

Zostaw Komentarz