Relacja ze szkolenia dn. 17.09.2018r. – rozliczenie grantu

Relacja ze szkolenia dn. 17.09.2018r. – rozliczenie grantu

W dniu 17 września 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbyło się szkolenie informacyjne dla osób zainteresowanych prawidłową realizacją oraz rozliczeniem zadań dotyczących wniosków o powierzenie grantów złożonych w trakcie trwania naboru nr 1/2018/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak. – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.
Szkolenie dotyczyło zasad rozliczania projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas szkolenia szczegółowo omówiono wniosek o rozliczenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, zobowiązania wynikające z umowy o powierzenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania.

20180917 092015 20180917 092007 20180917 091954

Szkolenie współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz