Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Zrealizowany projekt – Gmina Sierpc

Beneficjent: Gmina Sierpc

Tytuł operacji: Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – I etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22

Czas realizacji: od 25 maja 2017 roku do 5 listopada 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 114 711,55 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 189 768,21 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie miejsca aktywności i integracji lokalnej społeczności poprzez budowę placu na którym zlokalizowano boisko wielofunkcyjne i lampę solarną. Operacja uwzględniła także budowę chodnika. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 544 m2, powierzchnia zabudowy placu 64 m2, powierzchnia chodnika 48,90 m2, łączna powierzchnia to 656,90 m2. Całość stanowi jeden ogólnodostępny i niekomercyjny kompleks rekreacyjny.

5 (1) 4 (1) 3 (2) 2 (2) 1 (2)

Zostaw Komentarz