Zrealizowany projekt – Gmina Gozdowo (2)

Zrealizowany projekt – Gmina Gozdowo (2)

Beneficjent: Gmina Gozdowo

Tytuł operacji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko

Czas realizacji: od 13 czerwca 2017 roku do 15 października 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 69 408,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 109 081,90 zł

Opis operacji: Celem operacji była przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kurówku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 155, w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej. W ramach operacji budynek został poddany przebudowie polegającej na wymianie dachu, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie drzwi i okien oraz robotach wykończeniowych. Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej oraz przyczynia się do aktywizacji i integracji społecznej.

 

DSC 0736 DSC 0735 DSC 0359 DSC 0358 DSC 0357

 

 

Zostaw Komentarz