Wyniki II edycji konkursu fotograficznego pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

Wyniki II edycji konkursu fotograficznego pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

Z przyjemnością informujemy, że II edycja konkursu fotograficznego pt. Odkrywamy piękno LGD “Sierpeckie Partnerstwo” została rozstrzygnięta.

Głównym celem konkursu było m.in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich oraz aktywizacja mieszkańców obszaru, w tym  rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022.

Konkurs przeprowadzony był w dniach od 05 listopada 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. Do Konkursu zgłosiło się 144 uczestników, a każdy uczestnik, który zgłosił się do Konkursu, dostarczył do biura LGD jedno zdjęcie. W sumie do biura LGD wpłynęły 144 fotografie, w tym 82 prace – kategoria dziecięcia, 39 prac – kategoria młodzieżowa, 23 prace – kategoria dorośli.

Wybór zwycięskich prac należał do Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia LGD “Sierpeckie Partnerstwo”.  Dnia 12 grudnia roku Komisja oceniła prace biorąc pod uwagę następujące elementy: zgodność z przedmiotem konkursu oraz Regulaminem, oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę wykonania. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby wybrać zwycięskie prace, ponieważ wszystkie fotografie zasługiwały na uwagę oraz zachwycały pomysłowością.

Wyłoniono następujących laureatów

W kategorii wiekowej: dziecięca (do 13 lat)

I miejsce –  NADIA KOPYCIŃSKA  z miejscowości Studzieniec za zdjęcie “ZAPOMNIANA”

II miejsce –  KACPER TURALSKI z miasta Sierpc za zdjęcie ” LAZUROWE WYBRZEŻE SZCZUTOWA”

III miejsce –  PIOTR KĘDZIERSKI z miejscowości Wilczogóra za zdjęcie ” PKP SIERPC”


W kategorii wiekowej: młodzieżowa (14 – 17 lat)

I miejsce – NATALIA JANKOWSKA z miejscowości Gójsk za zdjęcie “ZAKĄTKI SIERPECKICH KORZENI”

II miejsce –  MAJA STRUPCZEWSKA z miejscowości Piaski za zdjęcie “ZADUMA”

III miejsce –  NINA TRUCHLEWSKA z miejscowości Łukoszyno – Biki za zdjęcie “KAPLICZKA”


W kategorii
 wiekowej: dorośli (18 lat oraz powyżej) 

I miejsce – BEATA WITKOWSKA z miasta Sierpc za zdjęcie “MELA W DOLINIE SIERPIENICY”

II miejsce – PRZEMYSŁAW GRZELAK z miasta Sierpc  za zdjęcie “BYĆ KOWALEM WŁASNEGO LOSU”

III miejsce –  MAREK GUMIŃSKI z miasta Sierpc za zdjęcie “TANIEC CZAPLI”

O uroczystym wręczeniu nagród oraz dyplomów laureatów konkursu poinformujemy bezpośrednio.

Poniżej zamieszczamy zwycięskie fotografie:

Beata Witkowska
Beata Witkowska
« 1 z 9 »

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY CHĘCI, ZAPAŁU I TALENTU ORAZ DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Konkurs fotograficzny zorganizowany w ramach realizacji Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaw Komentarz