Zrealizowany projekt – Gmina Rościszewo

Zrealizowany projekt – Gmina Rościszewo

Beneficjent: Gmina Rościszewo

Tytuł operacji: Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary – Chwały gm. Rościszewo.

Czas realizacji: od 22 maja 2017 roku do 13 listopada 2018 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 73 301,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 115 200,00 zł

Opis operacji: Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy, jako infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – Chwały. Powstały obiekt stał się wizytówką dla całej miejscowości, w której mogą powstawać inicjatywy społeczności lokalnej i obszaru LGD promujące inicjatywy dziedzictwa Ziemi Sierpeckiej. Rezultatem zrealizowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników oraz poprawa walorów estetycznych obiektu. Przyczyniła się ona także do poprawy estetyki i wyglądu całej miejscowości oraz wpłynęła na poprawę warunków korzystania z obiektów.

DSC 0830 DSC 0519 DSC 0390 DSC 0389 DSC 0388

Zostaw Komentarz