Zrealizowany projekt – F.H.U.P INEZ Dariusz Kaczmarczyk

Zrealizowany projekt – F.H.U.P INEZ Dariusz Kaczmarczyk

Beneficjent: F.H.U.P INEZ DARIUSZ KACZMARCZYK

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia

Czas realizacji: od 12 grudnia 2017 roku do 28 stycznia 2019 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 137 497,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 249 994,66 zł

Opis operacji: Celem operacji było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorcy poprzez poszerzenie wachlarza usług (zakup nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń zmniejszających wykorzystanie zasobów naturalnych) oraz zwiększenie stanu zatrudnienia.

Obraz 001 20181018 125632 20181017 133540 20181017 122259 20181017 122253 20181017 121823

Zostaw Komentarz