Przed nami kolejny nabór wniosków!

Przed nami kolejny nabór wniosków!

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego termin naboru wniosków nr 2/2019 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2019 będzie można składać od dnia 14 czerwca 2019r. do dnia 28 czerwca 2019r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9 pok. 16, 09-200 Sierpc.

Wysokość dostępnych środków na operację w ramach naboru na rozwijanie działalności gospodarczej wynosi
1 192 458,00 zł. Wysokość wsparcia na jednego beneficjenta to 200 000,00 zł w formie refundacji na  poziomie 60% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Jednocześnie Stowarzyszenie przypomina, że pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo dla osób chcących aplikować o środki z budżetu LGD. Konsultacje wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD na minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania naboru będą premiowane w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Szczegółowe informacje będą zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 2/2019 na stronie Stowarzyszenia: www.lgdsp.pl już w najbliższy piątek.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Zostaw Komentarz