Zrealizowany projekt – Gmina Zawidz

Zrealizowany projekt – Gmina Zawidz

Beneficjent: Gmina Zawidz

Tytuł operacji: Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny, Gmina Zawidz

Czas realizacji: od 23 listopada 2016 roku do 6 maja 2019 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 188 126,51 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 207 987,19 zł

Opis operacji: Celem operacji było zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. W ramach operacji wykonano termoizolację budynku poprzez wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz izolację dachu, instalację nowych sanitariów, remont sali spotkań, a także przebudowę klatki schodowej. Inwestycja pozytywnie wpłynie na promocję, kultywowanie miejscowej tradycji i obrzędów ludowych oraz zachęci nowe osoby do brania udziału
w podejmowanych inicjatywach kulturalnych.

IMG 20181004 120231 IMG 20181004 120249 28872803 1998591570396642 4817261815327225735 n (1) 28577134 1998591593729973 3075706667024478989 n 28276611 1992466751009124 672354297922436545 n 28168657 1992466614342471 1867046447434997544 n 28168321 1992466591009140 1322836305404592097 n

 

Zostaw Komentarz