XXI Walne Zebranie Członków

XXI Walne Zebranie Członków

W dniu 18 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu ul. Piastowska 11 a, 09-200 Sierpc odbyło się XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było przyjęcie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016 – 2020. Zmiany te spowodowane były możliwością uzyskania dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, tj. dzięki osiągnięciu zaplanowanych dla pierwszego kamienia milowego wskaźników. LGD w wyniku szerokich konsultacji postanowiła przypisać dodatkowe środki w całości na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Powyższa decyzja została uzasadniona potrzebą realizacji wsparcia dla większej liczby beneficjentów. Zmiana jest również wynikiem oceny skali zainteresowania potencjalnych wnioskodawców uzyskaniem wsparcia.

IMG 20190618 131637 IMG 20190618 131652

 

 

Zostaw Komentarz