Zrealizowany projekt – Joanna Mielczarek

Zrealizowany projekt – Joanna Mielczarek

Beneficjent: Joanna Mielczarek

Tytuł operacji: Kancelaria Radcowska Radca Prawny Joanna Mielczarek

Czas realizacji: od 19 października 2017 roku do 3 czerwca 2019 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 60 000,00 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie działalności gospodarczej polegającej  na świadczeniu usług prawnych tj. udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism, reprezentowanie przed Sądami a także utworzenie nowego miejsca pracy na terenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

20191029 082452 20191029 094930 20191029 083708 20191029 084231 20191029 082041 20191029 081648

Zostaw Komentarz