Relacja ze szkoleń w dniach  18 i 19.12.2019 r. – projekt grantowy

Relacja ze szkoleń w dniach 18 i 19.12.2019 r. – projekt grantowy

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 18 i 19 grudnia 2019 roku odbyły się szkolenia dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu zgodnie
z naborami wniosków o powierzenie grantów:

– 18 grudnia 2019 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” przy ul. Kopernika 9, odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu zgodnie
z naborami wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G przedsięwzięcie
pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”,

19 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu zgodnie z naborami wniosków
o powierzenie grantów nr 2/2019/G przedsięwzięcie pod nazwą „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”

Szkolenia poprowadziła Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenia dotyczyły zasad ubiegania się o wsparcie (grant) w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas szkoleń szczegółowo omówiono wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, lokalne kryteria wyboru grantobiorców, najważniejsze zapisy w umowie na realizację projektu i obowiązki beneficjentów, a także wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji zadania. Ponadto uczestnicy szkolenia poznali etapy oceny wniosku o powierzenie grantu przez Lokalną Grupę Działania i Samorząd Województwa, a także dowiedzieli się o możliwości dokonywania uzupełnień oraz wniesienia odwołania.

received 462822877764594 received 463344931267349

Zostaw Komentarz