Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z powiatu sierpeckiego na warsztat refleksyjny, który stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z Wytycznymi nr 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r. dotyczącymi ewaluacji i monitoringu. Podczas warsztatu wypracowane zostaną ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR.

Moderatorem spotkania będzie Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014 – 2020.

Warsztat odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a w dniu 17.02.2020r. w godzinach od 09:00 do 15:00.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  1. a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Zostaw Komentarz