Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

W dniu 17 lutego 2020 roku w Sali Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbył się Warsztat refleksyjny na temat  realizacji LSR i działań LGD przeprowadzany w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR zgodnie z  Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. Moderatorem warsztatu była Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020. Wypracowane wnioski z przeprowadzonego warsztatu zasilą o dodatkowe informacje Sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok 2019.

87303565 2771938276209224 672113195858526208 n (1) 86969704 543954716217371 93490382788100096 n 86766402 211607150023069 4535773961824239616 n

Zostaw Komentarz