Zrealizowany projekt – Urszula Tomaszewska

Zrealizowany projekt – Urszula Tomaszewska

Beneficjent: Urszula Tomaszewska

Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie restauracji w miejscowości Bożewo Nowe, gmina Mochowo

Czas realizacji: od 4 października 2017 roku do 18 lutego 2020 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 300 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 561 168,11 zł

Opis operacji: Celem operacji był rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy o usługi gastronomiczne (zakup wyposażenia kuchni, pizzerii i baru) oraz zwiększenie stanu zatrudnienia.

zdj tabl1 zdj tabl2 zdj tabl3

Zostaw Komentarz