Posiedzenie Rady – ocena wniosków w ramach naborów 1/2020/G i 2/2020/G

Posiedzenie Rady – ocena wniosków w ramach naborów 1/2020/G i 2/2020/G

wpis w: Aktualności, Strefa Rady | 0

W związku z zakończonym w dniu 13 stycznia 2020 roku naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (nabór 1/2020/G) – przedsięwzięcie pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” oraz na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (nabór 2/2020/G) – przedsięwzięcie pod nazwą “Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej”, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zawiadamia, iż w dniu 15 czerwca 2020 roku tj. w poniedziałek o godzinie 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9/16, 09-200 Sierpc, odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G i 2/2020/G.

Proponowany porządek obrad – pobierz

Zostaw Komentarz