Wyniki oceny w ramach naborów wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G i nr 2/2020/G

Wyniki oceny w ramach naborów wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020/G i nr 2/2020/G

W związku z zakończeniem wyboru grantów w ramach naboru nr 1/2020/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – przedsięwzięcie pod nazwą „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi Sierpeckiej” oraz naboru nr 2/2020/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – przedsięwzięcie pod nazwą „Kapitał ludzki społeczności sierpeckiej” przedstawiamy wyniki oceny.

 

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2020/G:

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR – do pobrania

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do finansowania – do pobrania

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 2/2020/G:

Lista wniosków zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów oraz zgodnych z LSR – do pobrania

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do finansowania – do pobrania

 

Protokół z posiedzenia Rady dn. 15 czerwca 2020 r.– do pobrania

 

 

 

Zostaw Komentarz