Zrealizowany projekt – Małgorzata Domżalska

Zrealizowany projekt – Małgorzata Domżalska

Beneficjent: Małgorzata Domżalska

Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zaopatrzenia medycznego

Czas realizacji: od 19 listopada 2019 roku do 25 sierpnia 2020 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 60 000,00 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie działalności gospodarczej poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie wynajmu sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych oraz utworzenie nowych miejsc pracy na terenie LGD “Sierpeckie Partnerstwo”.

IMG 2827 IMG 2503 IMG 2656 IMG 2798 IMG 2865 IMG 2910

Zostaw Komentarz