Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (2)

Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (2)

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

Tytuł operacji: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania “Sierpeckie Partnerstwo” – Pływająca fontanna na Jeziórkach – dostawa wraz z uruchomieniem

Czas realizacji: od 16 lipca 2020 roku do 25 marca 2021 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania:  78 646,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 123 600,01 zł

Opis operacji: W ramach operacji dokonano zakupu i zamontowania pływającej fontanny składającej się w 4 zespołów fontannowych na zbiorniku wodnym mieszczącym się w Sierpcu. Fontanna składa się z autonomicznych zespołów fontannowych, będących samonośną konstrukcją. Każdą z konstrukcji można indywidualnie sterować co pozwala na tworzenie spektakli wodnych oraz świetlnych.

1627468187365 Katarzyna Fiok (8) Katarzyna Fiok (1) (1) Katarzyna Fiok (10) (1)

Zostaw Komentarz