Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (3)

Zrealizowany projekt – Gmina Miasto Sierpc (3)

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

Tytuł operacji: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania “Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw w Parku T. Mirosławskiego w Sierpcu

Czas realizacji: od 16 lipca 2020 roku do 20 kwietnia 2021 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania:  31 853,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 51 300,00 zł

Opis operacji: W ramach projektu wykonane zostały takie prace jak roboty ziemne i przygotowawcze, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, ułożenie nawierzchni bezpiecznej. Wybudowany plac zabaw to nowoczesna infrastruktura, która służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

DSC 6904 DSC 6902 DSC 6901 DSC 6903

Zostaw Komentarz