Umowa na projekt grantowy – “Promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

Umowa na projekt grantowy – “Promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD “Sierpeckie Partnerstwo”

wpis w: Aktualności | 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, że dnia 7 maja 2021 roku podpisała umowę Nr 00058-6935-UM0720053/20 z Województwem Mazowieckim na projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD “Sierpeckie Partnerstwo” w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego / promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Wypromowanie zasobów lokalnych poprzez doposażenie orkiestr dętych i grup artystycznych działających na obszarze LSR dzięki realizacji 7 grantów (zadań).

Na ten projekt Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo” pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 65 051,00 zł.
W ramach wyżej wymienionego projektu grantowego planuje się realizację następujących zadań:
1) Zakup strojów ludowych dla zespołu Tańca Ludowego “Mochowo”.
2) Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Goleszyn.
3) Doposażenie Orkiestry Dętej ze Szczutowa w nowy instrument w celu kultywowania potrzeb i tradycji lokalnych.
4) Doposażenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu w celu kultywowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
5) Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie.
6) Zakup umundurowania dla Orkiestry OSP Zawidz.
7) Doposażenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu w celu zachowania dziedzictwa i tradycji lokalnej oraz promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Zostaw Komentarz