Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „SIERPECKIE PARTNERSTWO” informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016 – 2022 (dalej LSR).

Podstawowe przesłanki uzasadniające konieczność aktualizacji LSR wynikają z konieczności aktualizacji dostępnych limitów oraz planowanych do osiągnięcia wskaźników w związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych w związku z przedłużeniem o kolejne 2 lata wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana LSR polega również na przewalutowaniu z PLN na EUR po kursie 4,0.

Zmiany dokonane w LSR oznaczone zostały kolorem.

Zakres zmian:

  1. Aktualizacja Budżetu w związku ze zwiększeniem budżetu działania LEADER, podwyższono zgodnie z wytycznymi kwoty dla poddziałań 19.2 o kwotę 505 931,94 euro oraz 19.4 o kwotę 60 711,83 euro. Zmienione zostały także prognozy finansowe dla JSFP oraz innych beneficjentów niebędących JSFP;
  2. Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – w związku ze zwiększeniem alokacji na wdrażanie LSR, zaktualizowano i podniesiono wartość niektórych wskaźników, które objęte zostaną przyszłymi naborami wniosków;
  3. Zaktualizowano Plan działania – zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej jak
    i finansowej. Zaktualizowana sekcja uwzględnia dodatkowy budżet wynikający ze zwiększenia budżetu działania LEADER. W wyniku wprowadzonych zmian przewidziany został nabór wniosków w zakresie wsparcia na przedsięwzięcie 1.2.1 Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie oraz przedsięwzięcie „2.1.1 Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia.

Przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) dla obszaru Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022 – pobierz

Zmiana LSR odbywa się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do LSR.

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres sierpeckie_partnerstwo@wp.pl do 24 czerwca 2021 r. godz. 15:30, na formularzu zgłaszania uwag do zamieszczonym na naszej stronie http://nowe.lgdsp.pl

LSR konsultować można również w drodze rozmowy telefonicznej lub poprzez spotkanie
w biurze, gdzie zmieniane dokumenty są przygotowane do wglądu w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Zostaw Komentarz