XXV Walne Zebranie Członków

XXV Walne Zebranie Członków

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Zajeździe „SONATA” w Studzieńcu k. Sierpca odbyło się XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem obrad było dokonanie podsumowania 2020 roku, tj. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2020 oraz przyjęcie Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” za rok 2020 (w tym: informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat) oraz Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2020. Podczas obrad zebrani zatwierdzili Plan pracy oraz Plan finansowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na rok 2021 oraz przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2020.

IMG20210628131719 IMG20210628131524 IMG20210628131422 423

Zostaw Komentarz