Zrealizowany projekt – Gmina Szczutowo

Zrealizowany projekt – Gmina Szczutowo

Beneficjent: Gmina Szczutowo

Tytuł operacji: Wymiana pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutowie

Czas realizacji: od 10 czerwca 2020 roku do 22 lipca 2021 roku (od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej)

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: “Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 131 224,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 145 805,47 zł

Opis operacji: W ramach operacji wykonana została wymiana pokrycia dachowego. W miejsce zużytych płyt  azbestowo-cementowych zastosowano blachodachówkę wraz z nowym orynnowaniem. Wymienionych zostało 10 sztuk okien. Wykonane zostało docieplenie stropu poddasza. Budynek wyposażony został w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

20210520 095357 20210520 095218 (1)

Zostaw Komentarz