Trzecie spotkanie zespołu roboczego

Trzecie spotkanie zespołu roboczego

Dziękujemy za udział przedstawicielom sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego w spotkaniu zespołu roboczego ds. LSR, które odbyło się 12 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
Spotkanie dotyczyło wypracowania przedsięwzięć, wskaźników oraz analizy SWOT w oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców obszaru działania LGD. Prezes Stowarzyszenia LGD “Sierpeckie Partnerstwo” dodatkowo omówił dotychchczas wypracowany materiał, następnie sprecyzowano dalszy plan działania.
Dążymy aby nowa Strategia odzwierciedlała potrzeby mieszkańców naszego obszaru.

Zostaw Komentarz