Czwarte spotkanie zespołu roboczego – podsumowujące

Czwarte spotkanie zespołu roboczego – podsumowujące

W dniu 24 maja 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbyło się ostatnie spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Podczas spotkania przedstawiono kluczowe założenia LSR w oparciu o wyniki poprzednich spotkań, konsultacji, ankiet, kart pomysłów oraz wywiadów dialogu społecznego. Omówione zostały kluczowe elementy LSR, tj. wskaźniki realizacji LSR, budżet LSR, przebieg oceny projektów planowanych do realizacji w ramach LSR, Plan Komunikacji, metody monitoringu i ewaluacji, zidentyfikowane zostały grupy docelowe.

Zostaw Komentarz