Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

wpis w: Bez kategorii | 0

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury zmiany kryteriów wyboru operacji. Potrzeba dokonania zmian podyktowana została doprecyzowaniem kryteriów wyboru zgodnie  z Wytyczną 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2016 roku. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej).

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie od 08.02.2017 roku do 15.02.2017 roku do godz. 15:00 na adres sierpeckie_partnerstwo@wp.pl.

Lokalne kryteria wyboru operacji – propozycja zmian (pobierz)

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji – (pobierz)

Zostaw Komentarz